Thiết kế nhà ống 3,5 tầng

§

Điểm nổi bật trong mẫu thiết kế của ngôi nhà ống 3,5 tầng (Hoàng Mai, Hà Nội) này là mặt tiền đã xóa tan đi sự nhàm chán trong các mẫu nhà ống thông thường. Với việc tối ưu thiết kế để lấy được nhiều ánh sáng, đồng thời tạo ra vẻ hiện đại trong thiết kế